Piskesmæld undersøgelse – pilotprojekt

Hvilken behandling er bedst til folk med piskesmæld?

Piskesmæld (whiplash) rammer flere end 6.000 danskere hver år. De fleste opstår efter trafikulykker, mens andre kommer til skade på jobbet eller i hjemmet.

Det er blevet en almindelig lidelse i takt med, at bilernes bremser bliver stadig bedre.

Symptomer ved piskesmæld

Hvis man forstuver en finger, kan det være pinefuld, men i løbet af kort tid er man almindeligvis i orden igen. Det sker desværre ikke for de tusindvis af danskere, der hvert år forstuver nakken eller får piskesmæld, som man kalder det.

Piskesmæld

Symptomerne fra piskesmæld er uhyggelige. De kommer som regel inden for det første døgn, typisk i nakken. Ca. 75% har hovedpine, der udgår fra nakken, og mange har svært ved at dreje hovedet. Ca. 50% har skulder- og arm smerter. Føle forstyrrelser i arme og ansigt, ligesom prikkende eller stikkende fornemmelser.

Nogle har tyngde fornemmelser i armene, og andre har ligesom en klump i halsen, altså smerter når de skal synke. Nogle får øresusen af det, der kan være påvirkninger af balancen. Man kan blive overfølsom over for støj. Svært ved at huske eller koncentrerer sig og andre psykiske fænomener.

Nogle med piskesmæld har stærke smerter i lænden, strålende ud i benene – ligesom iskias.

Den danske overlæge Carsten Shell, der bor i Sverige, har forsket meget i piskesmæld. Han har føjet mange nye momenter til diagnosen, fx at syns- og balance problemet ligger betydelig højere end de 20 %, man normal regner med. Helt op i nærheden af 80%.

Desværre kan lægevidenskaben kun gøre meget lidt for folk med piskesmæld. Bortset fra smertestillende medicin og fysioterapi, der jo ikke helbreder sygdommen, men sommetider har en kortvarig virkning.

Mange piskesmældramte kæmper hårdt for at overbevise omverdenen om, at deres skade er reel. Heldigvis forsvinder smerterne og ubehaget hos ca. 97 % i løbet af et år – men for de sidste 3 % er der desværre ingen mulighed for helbredelse af lægevidenskaben. Deres tilstand forbliver uforandrede, hvis de ikke søger andre muligheder.

Akupunktur mod Piskesmæld

I litteraturen er beskrevet, at akupunktur i visse tilfælde har været i stand til at hjælpe piskesmældsramte.

Kinesisk akupunktur virker desværre ikke på alle mennesker. I ca. 10% virker det ekstremt godt, og i andre ca. 10% virker det slet ikke. Nogle akupunktur systemer virker kun på ca. 60 %, mens andre virker på omkring 80 %.

De foreløbige erfaringer tyder på, at procent satsen for AcuNova akupunktur mod piskesmæld er betydelig højere.

Piskesmæld undersøgelse

Derfor besluttede seks akupunktører at lave en undersøgelse (pilotprojektet) for at dokumentere hvilken akupunkturmetode, der var bedst mod piskesmæld.

De seks akupunktører behandlede hver 10 patienter med piskesmæld i en måned. Hver patient fik 14 behandlinger, og akupunktørerne brugte forskellige metoder.

Metode

Ingen Virkning

Lille forbedring

God forbedring

Helbredt

 Sri Lanka Akupunktur

 40%

 20%

20%

20%

 Kinesisk Akupunktur (TCM)

 40%

 10%

10%

40%

 ECIWO Akupunktur

 30%

 30%

20%

20%

 Kinesisk Øre Akupunktur

 30%

 40%

10%

20%

 NPSO (Tysk system)

 20%

 20%

10%

50%

 AcuNova (Akupunktur2000)

 10%

 10%

20%

60%

Testmetode – tryk her

Som det ses, er der dramatisk forskel på resultatet af de forskellige akupunktur-metoder. Noget af forskellen kan tilskrives akupunktørens dygtighed, men det kan ikke forklare den store forskel på de forskellige teknikker, som undersøgelsen viste.

For at se, hvad vores patienter siger: tryk her eller her

Klik her for at kontakte Boel Akupunktur.

Det kunne være spændende at undersøge resultatet af behandling af piskesmældsramte med AcuNova i dag, hvor teknikken er betydelig bedre end i 1999. Hvem er frisk?

Herunder fortæller en af Boel Akupunkturs piskesmælds  patienter, hvordan behandling med moderne Acunova akupunktur har hjulper hende.

Forskning i smertebehandling?

Nu er det fristende at konkludere, at den store forskel, der er på resultaterne af de forskellige metoder også gælder andre smertepatienter.

Det kan man imidlertid ikke umiddelbart!

Hvis man skal lave sammenlignende forskning, skal man kun anvende to metoder mod hinanden – og samtidig have en tilsvarende gruppe, der ikke modtager behandling.

Her i huset har vi talt om at lave forskning i behandling af slidgigt i nakken med AcuNova.

Er der en kollega, der er interesseret i at deltage med en anden akupunktur-metode?