Testmetode

Det var som tidligere nævnt tale om en undersøgelse eller pilotprojekt og altså ikke forskning i videnskabelig forstand – eller med andre ord: Vi behandlede alle patienter i forsøget. Der var ingen der fik ”snyde-akupunktur”.

Der blev anvendt den bredt accepterede spørgeteknik som undersøgelses metode. Vi spurgte forsøgspersonerne hver uge, hvor de befandt sig i ovenstående skema, og noterede dette ned. Det er resultatet af sidste uges undersøgelse, du kan se i skemaet.

Det hændte ofte i undersøgelsesperioden, at en patient havde det værre end ugen før, for derefter at opnå en større forbedring ugen efter.

Næstsidste rubrik i skemaet er benævnt ”God forbedring”. Det kaldes normalt for ”Signifikant forbedring”, men vi har anvendt danske ord, så alle kan forstå det.

Undersøgelsen er fra 1999, hvor AcuNova var i sin barndom.

En akupunktør, der også er cand scient i idræt, behandlede tilfældigvis 11 piskesmældsramte med AcuNova indenfor få måneder. Han opnåede efter eget udsagn endnu bedre resultater, idet 9 fik det signifikant bedre eller blev helbredt i løbet af en måned.

Eller på jydsk: det´ war æ´ så reng enda.