AMD – Aldersrelateret Makuladegeneration forskning

Patienter med AMD får tit at vide, at synet vil aftage – uden mulighed for behandling. Det er vi stærkt uenige i hos Boel Akupunktur.

Tidligere blev AMD kaldt øjenforkalkning. Men modsat forkalkede blodkar, er makuladegeneration en sygdom på nethinden, der rammer skarpsynscentrum.

Når man oplever synet svækkes, henvender sig til en øjenlægen, som konstaterer AMD, går man tit derfra med beskeden: “Du har fået øjenlidelsen Aldersrelateret Maculadegeneration. Det bliver man ikke blind af, men dit skarpsyn vil gradvist blive dårligere og dårligere. Der findes ikke nogen behandling, som kan kurere eller bare hjælpe AMD patienter. Du kan forsøge at tage vitaminer, som i nogle tilfælde kan forsinke udviklingen.”

Sådan en besked rammer én lige i hjertet, især fordi de mange ord i bund og grund kan oversættes til: ”Desværre vil din evne til at se blive værre og værre. Der er ikke noget håb”.

Hos Boel Akupunktur er vi absolut ikke enige i, at man ikke kan forbedre synet hos folk med AMD. Det har vi nemlig gjort mange, mange gange.

Herunder kan du se en informations video, om hvad der kan gøres ved AMD.

Du kan desuden læse mere om de resultater, der er skabt ved Boel Akupunktur herunder.

Forskning i AMD – Aldersbetinget Maculardegeneration

Hos Boel Akupunktur har vi selv forsket i Aldersbetinget Maculadegeneration (AMD) og fundet nye veje til at behandle lidelsen.

En stor andel af de patienter, der kommer til Boel Akupunktur, kommer på baggrund af AMD. Faktisk udføres der omtrent 30-35 øjenbehandlinger hver dag. Da ca. 80 procent of øjenpatienterne lider af AMD (både tør og våd form), valgte vi i 2004 at tage udgangspunkt i denne lidelse. Målet var at finde de punkter på kroppen, der giver de bedste resultater i behandlingen.

Vi delte i alt 30 patienter ind i 3 grupper, der skulle behandles med forskellige metoder, hvorefter vi sorterede 3 patienter fra, da deres oprindelige diagnosticering havde været fejlagtig.

Patienterne modtog 2 daglige behandlinger over 2 uger, og modtag efterfølgende løbende behandlinger i en periode, så det samlede antal af behandlinger for i Aldersbetinget Makuladegeneration lå på 30. Selve synsevnen målte vi løbende på ved brug af synstavle.

Resultaterne var gode, særligt for gruppe 3, hvor de medvirkende i forsøget opnåede en markant synsforbedring. Faktisk på mellem 15 og 40 procent. Den gennemsnitlige forbedring lå på 27 procent. Med disse resultater er det næppe overraskende, at vi har indført metoden fra 3 gruppe, som standardbehandling for vores øjenpatienter. En behandlingsform vi er yderst stolte af.

Testmetode:

Vi undersøgte synsevnen med takagi (et elektronisk testapparat) og Snellen synstavle. Takagi blev brugt til patienter med mere end 5 procent synstyrke, hvor Snellen tavlen blev brugt til dem, der lå under. Til testen blev der også anvendt korrigeret syn, det vil sige briller eller linser.

Selve testen fandt sted før første behandling og derefter en gang ugentligt.

Efterfølgende videnskabelig forskning

Siden Boels øjenakupunktur, har tyske Dr. med. Hans Peter Wutta offentliggjort videnskabelig forskning i hans bog Augen-Akupunktur. Ehrenwirth med. (ISBN 3-431-04030-6). Heri forklare han, hvordan han har opnået solide resultater med øjenakupunktur – igen målrettet AMD patienter.

Dr. Wutta brugte Boels metode og behandlede 97 patienter (igen uden at skelne mellem våd og tør AMD).

Både for mænd og kvinder var resultaterne overraskende positive. Hele 76 procent havde gavn af behandlingsformen, underordnet patientens alder.