Kursus for 12 læger

Tyske læger bliver mere og mere interesseret i AcuNova (Akupunktur 2000)

Artikel af John Boel
Torsdag den 29. november, 2012

Jeg holder fire AcuNova kursur i Tyskland, to i Schweiz og et i Østrig hvert år.

Hovedsageligt er eleverne interesseret i at lære, at behandle blinde og svagsynede, så nogle bliver overrasket over de fantastiske resulteter, der er med behandling af smerter og andet.

De sidste år har ca. to tredjedele af eleverne været heilpraktikere og en tredjedel læger.
Efterhånden bliver læge-andelen større og større. Fx var der 12 læger og 8 heilpraktikere på et kursus jeg holdt i Hamburg sidste weekend.

Der er nok noget om, at en profet ikke er så annerkendt i sit fædreland, idet der er meget få læger på kurserne i gamle Danmark.

Eller også er jeg for dårlig til at fortælle lægerne, hvad deres patienter går glip af?

Hilsen fra Heden

John Boel