Hvad koster behandlingen?

 

Omkring seks % af alle AMD patienter (våd form) kan øjenlægerne hjælpe med såkaldt fotodynamisk terapi. I løbet af første år skal patienten have mindst tre behandlinger, det andet år to, og det tredje år en eller to.

Hver behandling koster 16.000 kroner, der betales over skatten.

Selvom behandlingerne er dyre, er det en stor samfundsøkonomisk fordel idet en øjenpatient, der bliver plejekrævende af at have mistet synet koster samfundet omkring 400.000 kroner om året.

I Skandinavien er vi ikke vandt til at betale for behandling. Dvs. selvfølgelig betaler vi behandlingen hos lægen og på sygehuset, det sker blot over skatterne.

I Tyskland og Schweiz betaler ca. halvdelen af sygekasserne behandlingen hos os.

Desværre giver sygesikringen i Danmark ikke tilskud til vores behandling. Det kommer måske på et senere tidspunkt når presset fra patienterne bliver større, men indtil videre må patienterne betale af egen lomme.

Vi starter med to ugers intensive behandlinger – to behandlinger om dagen. Derefter undersøger vi resultatet, og afhængig af denne, tager vi sammen stilling til den videre forløb.

Disse 20 behandlinger koster ialt kr. 8.000,-

Vi ved nu, at intensiv behandling er det absolut bedste, og erfaringen viser, at fortsat behandling er nødvendig for at beholde fremgangen – eller hindre tilbagegang.

Forsøg foretaget af en af vore elever, øjenlæge dr. med. Sigrun Scharf-Mayweg har vist, at selv om AMD patienter ikke har synsfremgang, er der meget stor chance for, at de bevarer synet ved fortsat behandling.

–  Jeg har bl.a. behandlet 50 tilfælde af AMD (øjenforkalkning ), tør og våd form. Observations- og behandlings periode i de fleste tilfælde 2 år.

Alle disse patienter var opgivet af vestlig uddannede øjenlæger.

Ubehandlet bliver AMD altid værre og værre efterhånden – under akupunktur behandlingen så jeg ingen forværring.