AcuDNA – 2011

Behandling af genetiske sygdomme med et psykosomatisk islæt.

Artikel af John Boel
Tirsdag den 8. januar, 2013

AcuDNA punkterne findes i panden

De tre første Moderne Akupunktur metoder er i familie med hinanden, om man så må sige. 

Som bekendt behandler de tre første metoder reflekspunkter til forskellige områder af hjernen. Med AcuDNA & AcuStomach behandler vi nye aspekter af hjernen/hjernene! Mere direkte. Spændende……………. 

Ligesom de øvrige Moderne Akupunktur metoder, er AcuDNA virksom overfor næsten alle sygdomme. 

AcuDNA er anderledes end de tre andre metoder. Det er en fuldstændig ny måde at tænke akupunktur på. En meget spændende måde med et enormt potentiale. Tænk engang over hvilke muligheder der ligger i at kunne behandle genetiske (arvelige) sygdomme. 

Ved behandling af arvelig betingede problemer og sygdomme der forværres af stress, samt patienter der ofte har hovedpine, vil AcuDNA typisk vil være første valg – selvom hovedproblemet findes et helt andet sted i kroppen. Det være sig menstruationsproblemer, rygproblemer eller noget helt tredje. 

AcuDNA er desuden ofte en effektiv suplerende behandling af blinde og svagsynede. 

AcuNova er ofte effektiv ved behandling af allergi. Når man suplerer med AcuDNA får man iblandt endnu bedre resultater – vi har i visse tilfælde set patienter, der er blevet en pollen-allergi kvit. 

Læger og alternative behandlere er uenige om mange ting og sager, men der er et område, hvor vi er enige: Mindst 70% af alle sygdomme, er såkaldte psykosomatiske sygdomme. 

AcuDNA er den eneste Moderne Akupunktur metode, hvor punkterne ikke sidder præcis samme sted hos alle patienter. Punkterne finder du i panden, centreret rundt om et lille fremspring, der minder om resterne af et horn. Alle mennesker har to sådanne fremspring nogenlunde midt mellem øjnene og hårlinien. En erfaren behandler kan let lokalisere ”hornet”, når hun/han først har lært det. 

Det er egentlig ikke svært at lære teknikken, og når den først er lært, er den meget let at anvende. 

AcuDNA kan anvendes alene til næsten alle sygdomme, men bruges ofte sammen med AcuStomach. 

Specialer: 

Genetiske (arvelige) sygdomme 

Psykosomatiske sygdomme 

Allergi – alle former 

Hovedpine & migræne 

Teorien bag AcuDNA 

Den 4. og 5. metode, AcuDNA & AcuStomach er blevet til, efter inspiration fra videnskaben, som du vil finde ud af, når du læser nedenstående samt NEWS info. om AcuStomach

Ifølge den medicinske videnskab, er der en meget spændende udvikling på vej i den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne. 

Videnskabsmænd fra hele verden har forsket i dette område, og fundet noget bemærkelsesværdigt. 

En af disse videnskabsmænd er psykolog Erik Hoffmann, der på Københavns Universitet har forsket i dette. Han og andre er kommet frem til, at når frontallapperne stimuleres, bliver vi mere fokuseret, får mere energi, overblik og større mental klarhed. 

Erik Hoffmann: ”Når den nye hjerne aktiveres, opleves det som at vågne op. På samme måde, som vi i dag vågner op fra søvn. Vi vil opleve et bevidsthedsniveau, der er langt mere vågent end det nuværende”. 

Det er en fantastisk oplevelse, at se en næsten apatisk patient komme ud af ”osteklokken” efter AcuDNA behandling. 

Hjernens uland 

”Mennesket har mulighed for at opnå en højere bevidsthed, men en forudsætning for at det kan lade sig gøre er, at vi tilfører frontallapperne mere energi”, udtaler Erik Hoffmann. 

De seneste år har flere studier dokumenteret, hvordan bestemte typer af aktivering kan forøge aktiviteten i den forreste del af hjernen. 

Når det sker, fortæller forsøgspersonerne ofte om ekstrem klarhed og en oplevelse af at føle sig fuldstændigt forbundet med alt andet levende. 

Det er denne tilstand, Erik Hoffmann kalder for en højere bevidsthed, der adskiller sig fra de tre kendte bevidsthedsstadier, vi mennesker normalt forholder os til. Nemlig den dybe søvn, drømmesøvnen og den vågne tilstand. 

Et af studierne som Hoffmann henviser til, er lavet af en amerikansk neurolog, hvor scanning og EEG-målinger af tibetanske munke under meditation med åbne øjne, viste en kraftig forøgelse af aktiviteten i den forreste del af hjernen, hvor specielt de meget hurtige gamma-bølger blev dominerende. 

”Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er allerede klar. De har et kæmpe potentiale, der stort set ikke udnyttes”, siger Erik Hoffmann. 

Frontallapperne er en del af neocortex, der evolutionært er den yngste del af vores hjerne. 

Den findes hos alle pattedyr, men er højest udviklet hos mennesket. 

Det er hjernens uland, der ligger lige der bag panden – parat til at blive opdyrket. 

Inspireret af amerikanske studier, lavede Erik Hoffmann et træningsprogram for at øge de hurtigste bølger i den forreste del af hjernen, og f.eks. var det karakteristisk for elitesportsfolk, at deres evne til at aktivere den forreste del af hjernen, var langt bedre end gennemsnittet. 


Der findes allerede kendte kinesiske akupunkturpunkter i panden. Vi har også tidligere anvendt pandepunkter i vores øjenprogram, og en af vore første tyske elever behandler synsproblemer udelukkende med pandepunkter. 

Der findes desuden et tysk system (esogetics), der egentlig bygger på irisdianose, men hvor irisen er ”projekteret” op i panden. Behandlingen foregår ved, at panden bliver belyst med forskellige farver. 

AcuDNA er, så vidt vi ved, den første komplette akupunkturmetode der bygger på den nye viden om stimulation af frontallapperne.

Eksempel

Stine (32) var plaget af allergi siden hun var en lille pige. Meget 

Hun kunne betegnes som multiallergiker, da hun var allergisk over for flere typer pollen og mange fødevarer. 

Hun var derfor altid træt, havde løbende næse, kløe og røde plamager på huden. 

Efterhånden udviklede hun alergisk astma og senere psoriasis. Desuden blev hun overvægtig, delvis pga. medicinen. 

Da hun startede behandlingerne hos Boel Akupunktur var hendes livskvalitet og humør derfor helt i bund. 

Vi prøvede flere forskellige metoder, med meget lille effekt. Det var først da vi forsøgte med AcuDNA, at ”miraklet” skedte – Stine kunne pludselig trække vejret frit. 

Efter 19 dage og 11 behandlinger var hun fuld af energi, humøret i top, næsen løb ikke mere, huden fin uden kløe og udslet – og hun havde tabt 9,5 kg. 

Stine og John Jr. strålede begge som sole, de de afslutte behandlingen.