AcuNova

Speciel: Behandling af smerter samt blinde og svagsynede Sættenissen har været på spil - så vi prøver igen. 

Artikel af John Boel
Fredag den 28. december, 2012

Segmenterne på tegningen anvendes både til

Acu Nova (tidligere Akupunktur 2000) har siden 1998 vist sig særdeles velegnet til behandling af næsten alle helseproblemer, men resultaterne med behandling af akutte smerter samt blinde og svagtsynede er speciel enestående.

AcuNova er ved at være godt kendt, idet ca. 1.000 læger, samt godt 3.000 alternative behandlere og andre sundhedspersoner fra over 50 lande, efterhånden har lært det. 

Begyndelsen: en stille revolution 

Sidst i 1990erne fandt akupunktør John Boel, nærmest ved et tilfælde, ud af, at i og omkring alle led findes punkter, der er ekstrem virksomme til behandling af smerter, organiske lidelser samt såkaldte uhelbredelige øjensygdomme – også i de tilfælde, hvor lægevidenskaben har opgivet med ordene: ”Det må du lære at leve med” 

Den nye videnskab fik navnet Akupunktur 2000, men for at undgå misforståelser, blev navnet senere ændret til AcuNova, der betyder ”Ny Akupunktur”

AcuNova virker via nervesystemet – i modsætning til kinesisk akupunktur, der virker via såkaldte meridianer. 

Akupunktørerne hos Boel Akupunktur, samt en håndfuld videnskabsmænd, brugte megen tid på at udforske det nye system. Efterhånden som forskningen skred frem, blev de klar over, at det AcuNova indeholdt nogle enestående potentialer, som man ikke havde set før indenfor noget kendt sundheds-system. 

Udbredelse 

Siden da, er der sket meget. John Boel holdt foredrag om AcuNova på en international kongres den 2. januar 2000, hvor videnskabsmænd fra over 100 lande var samlede for at lære nyt. Kongressen blev afholdt af ”Det Åbne Internationale Universitet for Komplementær Medicin”. 

Deltagerne var meget begejstrede for AcuNova, og John Boel blev, som den første i Verden, hædret med titlen: ”Århundredets Akupunktør”. 

Og det var kun begyndelsen. Hver måned bliver ca. 1.000.000 patienter verden over behandlet med AcuNova af behandlere, der har lært det. 

”Mirakler” 

Hvis man anvender den katolske kirkes definition af mirakler, udføres flere mirakler hver måned på Boel Akupunkturs klinikker i Aulum og København. Af de mange breve/mails vi modtager fra tidligere elever, kan man se, at de også producerer mirakler på stribe. 

På et kursus for 24 tyske læger på Gottfried Gutmann Akademie i Hamm havde cheflægen indkaldt 4 uhelbredelige kronisk syge smertepatienter fra det private hospital, der har forbindelse med akademiet. 

3 havde diskusprolaps, der ikke kunne opereres, og 1 havde udtalt slidgigt i nakken. 

Alle 4 havde stærke kroniske smerter på niveau 8-10 på en skala fra 0-10. De var først opgivet af speciallæger, og på privathospitalet, der normalt er sidste håb, havde man også prøvet ALT – uden resultat. 

Alle 4 fik 2 behandlinger om dagen i de 2 dage, kurset varede. 

Her er resultatet efter de 4 behandlinger. 

1 patient (pt.) med slidgigt i nakken: Smerte 1 

1 pt. diskusprolaps i nakken: Smerte 2 

1 pt. diskusprolaps i lænden: Smerte 0 

1 pt. diskusprolaps i lænden: Smerte 8 

Sagt på vestjysk: ”Det var ikke så ringe endda”. 

Blinde og svagsynede 

Her følger 4 eksempler på øjenpatienter beskrevet kort. 

Alle var uhelbredelige og opgivet af lægevidenskaben. Alder i ( ): 

Daniella fra Østrig (29): Total blind hele livet pga. ilten i kuvøsen. 

Efter en uges behandling kunne hun se lidt for første gang. Efter i alt seks ugers behandling over 2 år behøvede hun ikke mere sin førerhund, idet hun kunne gå omkring ved egen hjælp. Hun arbejder nu fuldtid. 

Annika (12): Juvenil Macula Degeneration. 20% syn før behandlingen. 100% syn efter et år. Hun er nu 19 år og har stadigvæk 100% syn. 

Betty (60): Aldersbetinget Macula Degeneration (AMD). 20% syn på det ene øje, 25% på det andet. Efter 22 behandlinger 80% på begge øjne. 

AMD rammer over 10.000 pt. hvert år i Danmark, og er den mest almindelige årsag til klinisk blindhed i den vestlige verden. 

Claus fra Norge: Kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa). Under 1 grads´ synsfelt på højre øje, venstre helt blind. 

Efter et år: 50 grades synsfelt på begge øjne. 

Claus (der nu er den yngste dommer i Norge) er den første Retinitis Pigmentosa patient i hele Verden, der har fået synet igen. 

Thorgun (23): Total blind i 10 år efter færdselsuheld. 

Godt 80% syn efter 9 ugers behandlinger over 2 år – fik senere kørekort. 

Du kan læse mere om AcuNova/Akupunktur 2000 på Internettet: www.fremtidens-medicin.dk