AcuLine – 2009

Behandling af smerter og organiske sygdomme 

John Boel
Lørdag den 29. december, 2012

AcuNova og AcuLine har noget tilfælles. Akupunktur-punkterne ligger i og omkring leddene: Man kan med nogen ret sige, at AcuLine har sit udspring i AcuNova samt i et tysk system, der i daglig tale kaldes NPSO – Nye Punkter for Smerte- og Organbehandling (Neue Punktuelle Schmertz- und Organterapi), der er udviklet af heilpraktikeren Rudolf Siener. 

Akupunkturpunkterne ligger i hånd-, albue-, fod- og knæled.

Selvom punkterne ligger i ledene, er det andre steder end AcuNova punkterne.

At punkterne findes i ledene, kommer fra AcuNova. 

Diagnosemetoden – en såkaldt energilinie – kommer fra NPSO. 

Stikmetoden minder om AcuNovas stikmetode, bortset fra, at man ikke stikker så dybt. 

Baggrundsviden – teori 

En af vore tyske elever, dr. Dohr, er specialist i NPSO. Han har bl.a. forsket i NPSOs og AcuNovas indflydelse på hjernen og nervesystemet.

Da han så resultaterne af AcuLine, blev han helt vild i varmen. Efter at have undersøgt sagen, fandt han ud af en del af hemmeligheden ved det nye system. 

Nedenstående baggrundsviden er delvis almen videnskab, og delvis inspireret af dr. Dohrs forskning i micro-systemer. 

Udvikling af et foster 

Fosterudviklingen består af en række nøje samordnede processer.

Som bekendt skabes kroppen ved celledeling. Den befrugtede ægcelle danner fosteret (embryoen) under udviklingen. 

Som led i den fortsatte udvikling af fosteret dannes tre primitive lag af celler, kaldet kimblade, fra den indre cellemasse. Kimbladene benævnes efter beliggenhed i forhold til hinanden og fosteranlægets yder- og inderside for endoderm, mesoderm og ectoderm.

De første celler danner fosteranlæggets endoderm, mens de efterfølgende celler danner ektoderm.

Hos alle højerestående dyr sker der en fraspaltning af celler, der lejres mellem ekto- og endoderm som et mellemste kimblad, mesoderm – kimskiven er nu tre-laget.

Cellerne specialiseres således i forskellige typer med bestemte funktioner.

Endoderm danner tarmsystemet, ektoderm vores hud, nervesystem samt hjernen, og mesoderm danner knogler, brusk, nyrer og hjertet.

I mesodermen foregår desuden en række formdannende processer, som leder til en opbygning af legemet i segmenter. 

Meget kort fortalt har såkaldte micro-akupunktur systemer deres udspring i kimbladene. Næsten alle virker via endodermen – det gør NPSO også. 

AcuNova er en undtagelse, idet den virker via ektodermen. Det er sikkert årsagen til AcuNovas store succes – hjernen og nervesystemet dannes som bekendt i ektodermen.

Derfor vil en kombination af AcuNova og NPSO, omfatte både endodermen og ektodermen og giver derfor en enestående og hidtil ukendt synergi virkning.

Der findes ikke andre metoder, hvor to forskellige kimblade er involveret. 

Praktiske forsøg har vist, at Aculine, kombineret med AcuNova, virker hurtigere, dybere og meget mere effektivt på smertepatienter end andre hidtil kendte systemer.

Teoretisk baggrund:http://acunova.dk/files/Akupunktur2000/454/Embryologi.pdf  

Mere info. om AcuLine finder du under opfølgningskursus på denne hjemmeside, samt under NPSO:http://www.akupunktur-universitetet.dk/11928-1/  

Eksempel på behandling med AcuLine – fra Facebook:

Mie Henriksen – 22. december 

Tietzes syndrom nogle erfaringer??? 

Fakta om Tietzes syndrom:https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/knogler-muskler-og-led/sygdomme/ryg-nakke-bryst/tietzes-syndrom/  

John Boel – 25. december 

AcuNova: Hvis der kun er et eller to ribben der er angrebet, behandler du det ramte segment med punkter i albue og tommelfinger samt en nål midt i brystbenet ud for den/de ramte ribben. Stikdybde ca. 7 mm. 

AcuLine: I knæene tæt på S 5, med bøjede knæ 

Hvis patienten er trykfølsom, aftager smerten omgående, når du har ramt det rigtige punkt 

Fortsat god jul og godt nytår

Mie Henriksen – 25. december 

Tak for det. Jeg brugte aculine og det virkede næsten med det samme glædelig jul 

Mie Henriksen – 29. december 

Status: patienten fik en behandling og faktisk smertefri har fået en behandling efter 1uge og nu helt smertefri. 

TAK fordi I har lært mig teknikken