Boel Akupunkturs´ nyhedsblok

Erfaringen fra vores hverdag dokumenterer, at vi kan hjælpe 4 ud af 5 patienter, der er opgivet af lægevidenskaben med beskeden: Det må du lære at leve med!

Artikel af John Boel
Onsdag den 2. februar, 2011

Velkommen til News

Under ”News” vil vi fra tid til anden skrive om stort og småt fra vores hverdag.

Hvis du er interesseret, kan du få besked via e-mail, hver gang vi skriver en nyhed. Tryk på ”News” øverst til højre, og derefter ”Tilmeld dig nyheder” nederst til højre.

Det skal du lære at leve med

Der findes grundlæggende to forskellige måder at behandle sygdom på:

1. Lægevidenskabelige metoder

2. Naturens egne metoder

Hos Boel Akupunktur anvender vi naturens egne metoder. Nogle kalder det alternativ behandling.

Vores hovedbehandling er moderne akupunkturmetoder (AcuNova & AcuLine), men vi anvender også Klassisk Kinesisk Akupunktur samt vitaminer og mineraler.

Over 95% af vore patienter har fået en nedslående besked af lægen: ”Det må du lære at leve med”.

Der er faktisk ca. 1.700.000 danskere, der har fået den besked. De har med andre ord en såkaldt kronisk sygdom.

Når man tænker nærmere efter, er det egentlig mærkeligt, at vi er i stand til at hjælpe de allerfleste af disse ”kronisk syge” patienter.

Vi har lavet statistik over de sidste 3 års behandlinger, og kommet frem til chokerende resultater. (Der er link til de forskellige testmetoder, vi anvender, nederst på siden).

Øjenpatienter: Godt 80% af alle øjenpatienterne fik gennemsnitlig synsbedring på 27%

Smertepatienter: Vi hjalp over 90% af patienterne med forskellige akutte- og kroniske smerter. Dvs. alle mulige slags smerter.

Patienter med andre problemer: Vi hjalp godt 80% af de patienter, der havde andre problemer, f.eks. kroniske mave- tarmproblemer, allergi, astma, tunghørhed/andre øreproblemer samt patienter med alle mulige og umulige sygdomme, som lægevidenskaben ikke kunne hjælpe.

Når man ved, at sundheds-/sygdomssystemet sluger næsten 100 milliarder om året, er det mærkelig, at hver tredje er kronisk syg – når man med så enkle metoder, som vi anvender, kan hjælpe de allerfleste.

Mange hilsner

John Boel

Links

Vi anvender ikke videnskabelige undersøgelser. I stedet bruger vi i vid udstrækning spørgeteknik, som du kan se herunder.

Smertepatienter: Vi anvender såkaldt VAS skala – samme skala som anvendes af lægevidenskaben – meget forenklet, spørger vi patienten hvor stærke smerterne er før og efter behandlingen. Tryk her

Øjenpatienter: Vi måler synet på synstavle før og efter behandlingen. Tryk her

Andre patienter: Vi lytter til patientens egne vurderinger samt udfører nemme test afhængig af sygdommens art. Tryk her