Akupunktur er effektiv behandling ved blodprop i øjet.

Moderne akupunktur kan behandle blodprop i øjet.

Behandling af blodprop i øjet

Hvis man har været så uheldig at få en blodprop i øjet er den normale ”behandling” fra øjenlægens side, at man skal tage hjem og vente. Det er nemlig sådan, at ca. hver anden får synet delvist igen i løbet af 6 måneder. Øjenlægen har desværre kun en effektiv behandling hos meget få af dem, der bliver ramt af en blodprop i øjet.

Hos Boel Akupunktur har vi fundet ud af, at det er bedst at starte akupunktur behandlingen så hurtig som muligt. Man kan godt blive hjulpet mange måneder efter blodproppen, men bedringen er bedst og hurtigst i de første måneder.

Længere nede i teksten kan du læse en artikel fra et ugeblad, om en af vores patienter, der var næsten blind pga en blodprop i øjet. Efter behandlingerne fik hun synet igen.

Hvad er en blodprop i øjet?

Der findes grundlæggende set 2 typer blodpropper i øjnene. 1) blodpropper, der rammer arterierne – de blodårer, der fører ilt og næringsstoffer til øjets celler og 2) blodpropper, der rammer venerne – de blodårer, der fører væske og affaldsstoffer væk fra øjets celler. De mest alvorlige er dem, der rammer arterierne.

Man kan sammenligne det med en å, der løber igennen en eng. Hvis åen bliver blokeret før den når engen, visner engen. Det svarer til en blodprop i en arterie.

Hvis åens forløb bliver blokeret neden for engen bliver engen langsomt oversvømmet og i løbet af nogle uger eller måneder drukner og dør planterne (græs og træer). Det svarer til en blodprop i en vene.

Heldigvis har langt størstedelen af de over 15.000 danskere, der er ramt af en blodprop i øjet, fået blodproppen i en vene (den mildeste form).

Forskning i moderne akupunkturs virkning ved blodprop i øjet

Tillukkes en vene bagest i øjet, kan blodet ikke komme væk fra de celler og det væv, der bruges til at se med. Væske og blod presses ud i vævet, som heldigvis beskadiges langsommere og i mindre udstrækning end ved tillukning af en arterie.

Øjenlægen Valeria Vanucci fra Bologna i Italien var for nogle år siden på kursus hos John Boel, for at lære, hvordan man behandler folk, der er ramt af en blodprop i øjet. Hun har efterfølgende dokumenteret, hvad der sker i øjnene, når patienter med en eller flere blodpropper i øjets mindre vener bliver behandlet. Det viste sig, at de vener, der var tilstoppet af blodpropperne, simpelthen åbnede sig igen, så blodet atter kunne løbe frit. Det bevirker at den ophobede væske og affaldsstoffer kommer væk fra det lysfølsomme væv. Dermed er der så igen plads til, at ilt og næringsstoffer kan komme ind til de celler, der bruges til at se med og de kan nu arbejde igen.

Hvis folk, der er ramt af en blodprop i øjet, skal vente på, at kroppen selv reparere skaden kan det tage mange uger eller måneder. Kroppen kan nemlig ikke selv “åbne” de lukkede blodårer, men skal først danne nogle nye som erstatning for de tilstoppede. I den tid, der går fra man får blodproppen indtil kroppen har lavet nye blodårer, når en stor del af sansevævet at blive beskadet. Det er grunden til, at man sjældent opnår 100% syn efter en blodprop, hvis man ikke bliver behandlet med moderne Acunova akupunktur.

Ugeblads artikel om behandling af blodprop i øjet

Herunder kan læse en artikel fra et norsk ugeblad, der beskriver behandlingen af den norske dame Aina Therese, som var blevet næsten blind af en blodprop i øjet. Lægen, der testede hende var meget overrasket over, at hun fik synet igen.

Blodprop i øjet behandlet af Boel Akupunktur

Blodprop i øjet afhjulpet med akupunktur

Blodprop i øjet behandlet af Boel Akupunktur

Blodprop i øjet afhjulpet af Boel Akupunktur

Det kræver en kort, men intensiv behandling.

Behandlingsforløbet er på 10 dage med 2 behandlinger per dag.

Først 5 dage i træk, fri i weekenden og derefter igen 5 dage i træk.

Prisen for alle 20 behandlinger er i alt kr 8.000,-

Skriv her hvis du har spørgsmål eller vil bestille tid.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit telefonnummer

Din besked

Herunder kan du se en informations video om Boel Akupunktur. John Boel viser rundt i klinikken i Aulum ved Herning og fortæller hvordan behandling i en moderne akupunkturklinik foregår. Videoen er desværre på engelsk.