Testmetode

Vi er ikke uddannede til at foretage videnskabelig forskning, så derfor er AMD forsøget en undersøgelse eller pilotprojekt, om du vil.

Undersøgelse af synsevnen blev foretaget med to forskellige testsystemer:

1) Takagi, der er et elektronisk testapparat

2) Snellen synstavle

Vi anvendte korrigeret syn – briller eller kontaktlinser.

Vi testede forsøgspersonerne før første behandling, og derefter en gang hver uge. Resultaterne blev noteret i patientens journal.

Vi anvendte Takagi, det elektroniske testapparat på patienter, der havde mere end 5 % synsstyrke, og Snellen tavlen på patienter, der så dårligere.

Subjektiv/objektiv forbedring?

Vi har i beskrivelsen af resulteterne ikke taget hensyn til patientens egne vurderinger – udtalelser om hun/han kunne se bedre eller dårligere.

Vi har udelukkende beskrevet resultaterne af synstavle testen.

Procentvis forbedring

Da procenter kan misforstås, får du her forklaringen på %-vis forbedring i undersøgelsen.

Eksempel: En af forsøgspersonerne (Vagner) havde før behandlingen 10 % syn og efter en måned havde han 50 % synsevne. Det er en forbedring på 40 % i vores beregning.

Fra 5 % til 10 % er en forbedring på 5 % i vores forsøg, og altså ikke en 100 % forbedring.